"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
GIỚI THIỆU
Sơ đồ tổ chức


Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản tri : Ông Phạm Quốc Thắng

Tổng Giám đốc: ông Võ Trung Cang.

Phó Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Bảo Tùng  

Các Phòng ban trong Công ty

 

1. Phòng Tổ chức hành chính - Số điện thoại: 02723.825114 

     - Trưởng Phòng: Cao Duy Thanh.

      

2. Phòng Kỹ thuật - vật tư - Số điện thoại: 02723.825.124

     - Trưởng phòng: Châu Văn Tạo

     - Phó Trưởng phòng: Lưu Văn Cần

    
3. Phòng Kế toán - Tài vụ - Số điện thoại: 02723.825.121

    - Kế toán trưởng: Nguyễn Quốc Phong.

 

 

4. Phòng Kế hoạch -  Kinh Doanh - Số điện thoại:  0272.2210.524

     - Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thùy Dung

 

 

5. Phòng Hợp tác - Đầu tư - Số điện thoại: 02723.2210.651

     - Trưởng Phòng: Trần Thanh Phúc

       - Phó Trưởng phòng: Trần Vân Anh

 

6.  Ban Phòng chống thất thoát - Số điện thoại: 0272.2210.523

     - Trưởng ban: Nguyễn Thành Tâm

     - Phó Trưởng ban: Huỳnh Nam Sơn

 

7. Đội quản lý mạng lưới đường ống - Số điện thoại: 093 260 6887

    - Đội trưởng: Nguyễn Trọng Cảnh.

    - Đội phó: Nguyễn Phước Hải.

 

8. Phòng Thí nghiệm nước:  - Số điện thoại: 0272 3614.639

 - Trưởng phòng: Võ Thanh Phong.

 - Phó phòng: Trương Thị Thùy Trang

 

Các Xí nghiệp Cấp nước trực thuộc Công ty:

 

1. Xí nghiệp cấp nước Tân An - Số điện thoại: 0723. 836641

     - Giám Đốc: Bùi Văn Nhân.

     - Phó Giám Đốc: Võ Minh Thái

 

  2. Xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh - Gò Đen - Số điện thoại: 072.3592936, FAX: 0723. 3550155

     - Giám Đốc: Huỳnh Hữu Nhân.

      - Phó Giám Đốc: Võ Thanh Phong.

 

 

 

HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
       CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                            LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Bể chứa Xí Nghiệp Cấp Nước Bình Ảnh, Ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 05/9/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp - CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Theo đó, phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2017 dựa trên Biên bản Thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Phòng Thẩm định cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
.........................................................................................

Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp căn cứ theo đơn đăng ký, hồ sơ thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp và chứng thư thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2017 đã cấp cho các doanh nghiệp cùng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cấp 2, ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp:
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 7
Lượt truy cập : 733675