"Vì sức khỏe cộng đồng
Vì sự phát triển bền vững".
TIN TỨC
Danh sách các Quy chế và Các Ban của Công ty


I. Danh sách các Quy chế của Công ty CP cấp thoát nước năm 2016

1. Điều lệ Công ty (Vui lòng xem Nội dung tại đây)

2. Quy chế Quản trị (Vui lòng xem Nội dung tại đây)

II. Danh sách các Ban trong Công ty năm 2016

1. Ban tư vấn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và sản xuất - kinh doanh của Công ty. (Nội dung quyết định)

2. Ban ISO (Nội dung quyết định)

3. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (Nội dung quyết định)

4. Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật (Nội dung quyết định)

5. Hội đồng bảo hộ lao động (Nội dung quyết định)

6. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (Nội dung quyết định)

7. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào quần chún bảo vệ an ninh tổ quốc (Nội dung quyết định)

8. Ban Công nghệ thông tin (Nội dung quyết định)

9. Đội phòng cháy chữa cháy (Nội dung quyết định)

 

HOTLINE
 
GỌI NGAY KHI CÓ SỰ CỐ CẤP NƯỚC
         CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
                              LONG AN
.........................................................................................
250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, Tình Long An
ĐT: 072 3 825114
Email: info@lawaco.com.vn
Website: www.capnuoclongan.com
                  www.lawaco.com.vn
HÌNH ẢNH
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả Xét nghiệm tại Xí Nghiệp Cấp Nước Tân An, 250,Hùng Vương, Phường 4, Tp.Tân An,tỉnh Long An 15/5/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Kết quả Xét nghiệm tại Xí Nghiệp Cấp Nước Tân An, 250,Hùng Vương, Phường 4, Tp.Tân An,tỉnh Long An 29/5/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

Kết quả Xét nghiệm tại Xí Nghiệp Cấp Nước Tân An, 250,Hùng Vương, Phường 4, Tp.Tân An,tỉnh Long An 5/6/2018 (nước sau xử lý)
.........................................................................................

THỐNG KÊ
Online : 3
Lượt truy cập : 465692