Gen-commons
31-05-24 | 3:17

Thực hiện tuyên truyền phim “Hội nghị Geneva 1954 – Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam”

Thực hiện công văn số 127/CV-BTGĐUK ngày 28/05/2024 về việc tuyên truyền “Hội nghị Generva 1954 – Một móc son lịch sử của nền ngoại giao  Việt Nam”. Công ty thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động được biết đến móc son lịch sử ngoại giao...

Giới thiệu chung

Hình ảnh icon cấp nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LAWACO

Tên công ty: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An
Tên viết tắt: LAWACO (Long An Water Supply Sewerage Joint Stock Company)
Trụ sở chính: Số 250, đường Hùng Vương, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3825114
Fax: 0272.3826040

Website: www.lawaco.com.vn
Email: info@lawaco.com.vn
Mã số thuế: 1100101500
Tài khoản: 10201210002746432 tại Ngân hàng Công thương Long An

Hình ảnh giới thiệu chung